محل برگذاری کلاس فنی و حرفه ای استان یزد

کلاس آموزش فروش و فنی محصولات شرکت 2000 در سال 1397

محل برگذاری کلاس فنی و حرفه ای استان یزد